Produktion och kvalitet

Genom nära samarbete med våra kunder har vi skapat en effektiv produktionsprocess, där ledtiden från idé till färdig produkt är minimal. Detta har vi kunnat göra tack vare öppen och ärlig dialog med våra kunder – ytterligare en förutsättning för ett samarbetebyggt på utveckling och ständiga förbättringar.

Vi arbetar ständigt med att vässa våra färdigheter och vår precision. Genom återkommande utbildningar och ett systematiskt arbetsmiljöarbete, utvecklar vi både vår verksamhet och våra medarbetare. Via löpande dialog och motivation ser vi till att alla har kunskap och möjlighet att utföra sitt arbete med hållbarhet och miljöaspekter i åtanke.

Med hjälp av kontinuerlig kvalitetskontroll, med avancerad kontrollutrustning genom hela produktionsprocessen, säkrar vi också en hög produktkvalitet.

Kvalitetspolicy
  • Vi arbetar löpande med våra förbättringsmål för att möta våra kunders förväntningar.
  • Vi prioriterar maskinunderhåll och investeringar för att alltid kunna erbjuda våra kunder enkla, stabila lösningar av hög kvalitet.
  • Våra medarbetare vet vad våra kunder förväntar sig. Vi levererar därför alltid en produkt som motsvarar – eller överstiger – kundens förväntningar.

 

 

Passion for die casting

✓ Aluminium ✓ Magnesium ✓ Zink

Våra största kunder finns inom den globala fordonsindustrin, med höga krav på miljöanpassade kvalitetsprodukter i aluminium, magnesium och zink.

Varje produkt och legering har sina utmaningar och unika fördelar. På grund av de tilltagande miljökraven från kunder och samhället i stort, förutspår vi en ökad efterfrågan på magnesiumprodukter framöver – en efterfrågan som vi står redo att möta, med vår moderna maskinpark och utvecklade säkerhetskultur.

För oss på Svensk Tryckgjutning är hög kvalitet lika självklart som hög säkerhet.