Previous Next

Framgångsrikt i generationer

Sven Hjelte grundade Svensk Tryckgjutning år 1967. Ända sedan dess har kvalitet och nära kundsamarbete varit grundstenarna som gjort oss framgångsrika. Tack vare skickliga medarbetare och teknisk utrustning i framkant, har vi kunnat svara upp mot marknadens ständigt ökande krav på kvalitet och leveranssäkerhet.

Läs mer

Produktion och kvalitet

Genom nära samarbete med våra kunder har vi skapat en effektiv produktionsprocess, där ledtiden från idé till färdig produkt är minimal. Detta har vi kunnat göra tack vare öppen och ärlig dialog med våra kunder – ytterligare en förutsättning för ett samarbetebyggt på utveckling och ständiga förbättringar.

Läs mer

Vi är certifierade enligt IATF

Svensk Tryckgjutning AB:s målsättning är att tillverka detaljer i aluminium, magnesium och zink på ett långsiktigt och så hållbart sätt som möjligt, inom ekonomiska och tekniska ramar. Vi ska vara en arbetsplats som genomsyras av en helhetssyn gällande den yttre och inre miljön.

Referenser

STG har kunder inom en lång rad olika branscher. Bilindustrin är den klart dominerande. Drygt 80 procent av produktionen används inom den sektorn. Främst handlar det om detaljer som ingår i bilarnas säkerhetsutrustning, exempelvis i bilbälten och krockkuddar. Andra betydande kunder finns inom elektronik-, verkstads- och transportindustrin.