Produktion och kvalitet

För att skapa effektivitet i produktionsprocessen är vår ambition att arbeta nära våra kunder. En öppen och förtroendefull dialog minimerar tiden från idé till färdig produkt. Att etablera tillit förutsätter att vi kan prestera ständiga förbättringar i vårt samarbete. 
Kvalitet har därför blivit vårt honnörsord.

Med kontinuerlig kvalitetskontroll genom hela produktionsprocessen och att använda marknadens mest tekniskt avancerade kontrollutrustning utvecklas ständigt färdigheten.

Svensk Tryckgjutning AB och alla medarbetare skall leverera produkter i rätt tid med noll fel, så att vi uppfyller förväntad kvalitet till nästa interna eller externa kund i kedjan fram till slutkund. Vi arbetar målmedvetet och systematiskt med ständiga verksamhetsförbättringar inom kvalitetsområdet.
 

Aluminium, magnesium och zink

  • Vi producerar i aluminium, magnesium och zink. När det gäller aluminium jobbar vi med de flest förekommande gjutlegeringar, men även med speciallegeringar där man uppnår höga hållfasthetsegenskaper.
     

Kvalitetskontroll

  • Kvalitet är vårt ledord och därför använder vi marknadens tekniskt mest avancerade kontroll-utrustning. För att kontrollera och säkerställa kvalitén på vår råvara använder vi spektroanalys-utrustning. Vi har också röntgenutrustning samt dragprovning. När det gäller ytterligare kontroll av komponenter använder vi den senaste mättekniken som finns tillgänglig.
     

Kvalitetspolicy

  • Våra förbättringsmål kommer ständigt att förnyas och förändras för att återspegla och tillmötesgå kundens förväntningar.
  • Vi prioriterar investeringar och kontinuerligt underhåll med målsättningen att alltid erbjuda våra kunder enkla lösningar med stabil och hög kvalitet
  • För att nå och ständigt förbättra vår kvalitetsvision känner alla medarbetare till vad kunden förväntar sig och förser kunden med produkter som motsvarar eller överstiger kundens förväntningar.

 

Vill du ta del av vårt IATF-certifikat?
Kontakta info@stgab.se