Previous Next

Genom hög investeringstakt har Svensk Tryckgjutning sedan länge etablerat en stark position på den europeiska marknaden

Svensk Tryckgjutning grundades 1967 av Sven Hjelte. Allt sedan dess har målsättningen varit att prioritera kvalitet och nära, förtroendefullt samarbete med våra kunder. Tack vare skickliga medarbetare och hög teknisk nivå har vi kunnat svara upp mot marknadens ständigt ökande krav på kvalitet och leveranssäkerhet.

Läs mer

För att skapa effektivitet i produktionsprocessen är vår ambition att arbeta nära våra kunder

Kvalitet är vårt ledord och därför använder vi marknadens tekniskt mest avancerade kontroll-utrustning. För att kontrollera och säkerställa kvalitén på vår råvara använder vi spektroanalys-utrustning.

Läs mer

Vi är certifierade enligt IATF

Svensk Tryckgjutning AB:s målsättning är att tillverka detaljer i aluminium, magnesium och zink på ett långsiktigt och så hållbart sätt som möjligt, inom ekonomiska och tekniska ramar. Vi ska vara en arbetsplats som genomsyras av en helhetssyn gällande den yttre och inre miljön.

Referenser

STG har kunder inom en lång rad olika branscher. Bilindustrin är den klart dominerande. Drygt 80 procent av produktionen används inom den sektorn. Främst handlar det om detaljer som ingår i bilarnas säkerhetsutrustning, exempelvis i bilbälten och krockkuddar. Andra betydande kunder finns inom elektronik-, verkstads- och transportindustrin.