STG AB
X

Kontakta oss

Svensk Tryckgjutning Spegelgatan 1
Box 5
598 21 Vimmerby

Tel. 0492 169 00
Fax. 0492 139 00
E-mail. info@stgab.se


...eller fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig
Namn
Företag
Epost
Telefonnummer

Meddelande

passion för tryckgjutning
Genom hög investeringstakt har Svensk Tryckgjutning sedan länge etablerat en stark position på den europeiska marknaden.
Datorstyrd och högautomatiserad produktion har gjort oss till ett av de mest avancerade pressgjuterierna i Skandinavien.
Vi slår vakt om vårt kompetensområde för komplexa pressgjutna produkter baserade på en målmedveten produktutveckling.
Produkterna vi tillverkar finns nära dig i det moderna samhället genom leveranser av detaljer till bilar, elektronikutrustning, verkstadsförnödenheter och transportindustrin.

Framgångsrikt familjeföretag

Svensk Tryckgjutning grundades 1967 av Sven Hjelte. Allt sedan dess har målsättningen varit att prioritera kvalitet och nära, förtroendefullt samarbete med våra kunder. Tack vare skickliga medarbetare och hög teknisk nivå har vi kunnat svara upp mot marknadens ständigt ökande krav på kvalitet och leveranssäkerhet.

Stabilitet och långsiktighet är grundläggande värderingar för framgångsrikt familjeföretagande. För sonen Peter Hjelte är det självklara förutsättningar när företaget kontinuerligt utvecklas för att möta framtidens utmaningar

Ekonomi

STG har genomgående haft en stabil ekonomi vilket tryggar för att kunna anta stora projekt och utmaningar tillsammans med kund.

Framtid

Vår väletablerade position på den svenska och europeiska marknaden ska stärkas ytterligare. Detta åstadkommer vi genom en hög investeringstakt. Fler och större maskiner ger ökad kapacitet samtidigt som vi ska rekrytera fler ingenjörer för att slå vakt om det vi gör bäst: komplexa pressgjutna produkter baserade på en målmedveten produktutveckling.
Här ligger också en kontinuerlig satsning på datorstyrd och automatiserad produktion, en satsning som sedan länge gjort oss till ett av de mest avancerade pressgjuterierna i Skandinavien.

På så sätt motsvarar vi marknadens krav på högkvalitativa och kostnadseffektiva produkter.
Med omtanke om miljön
Förtroende förutsätter en långsiktigt hållbar utveckling. Balansen mellan ekonomisk utveckling, miljöförbättringar och kvalitet är idag en naturlig del av vår verksamhet. Ständiga förbättringar är vårt konkurrensmedel.

Miljöpolicy

Svensk Tryckgjutning AB:s målsättning är att tillverka detaljer i aluminium, magnesium och zink på ett långsiktigt och så hållbart sätt som möjligt, inom ekonomiska och tekniska ramar. Vi ska vara en arbetsplats som genomsyras av en helhetssyn gällande den yttre och inre miljön.

Vi uppnår detta genom att:
 • arbeta målmedvetet och systematiskt med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder för att minska vår miljöpåverkan och förbättra vår miljöprestanda.
 • i produktframtagningsprocessen påverka utformning av detaljer så att de kan produceras och användas med minsta möjliga miljöpåverkan genom hela dess livslängd.
 • i första hand välja leverantörer som aktivt arbetar långsiktigt och på ett för miljön hållbart sätt, certifierade mot Miljöledningssystemet ISO14001.
 • skydda den inre och yttre miljön genom att aktivt arbeta med förbyggande av föroreningar så som utsläpp till luft, mark och vatten
 • utbilda, motivera och föra dialog med våra medarbetare så att de kan utföra sitt arbete på ett för miljön hållbart sätt.
 • systematiskt identifiera, fastställa, följa och utvärdera lagar och andra krav som ställs på vår verksamhet samt införa korrigerande åtgärder om avvikelser identifieras.
 • ständigt förbättra Miljöledningssystemet genom att regelbundet revidera och utvärdera systemet.
 • systematiskt arbeta med att identifiera miljöpåverkan och miljöaspekter för verksamheten.
 • utifrån betydande miljöaspekter identifiera miljömål för att minska vår miljöpåverkan och förbättra vår miljöprestanda.

Ladda ned certifikat

Produktion & kvalitet
För att skapa effektivitet i produktionsprocessen är vår ambition att arbeta nära våra kunder.
En öppen och förtroendefull dialog minimerar tiden från idé till färdig produkt. Att etablera tillit förutsätter att vi kan prestera ständiga förbättringar i vårt samarbete.
Kvalitet har därför blivit vårt honnörsord.
Med kontinuerlig kvalitetskontroll genom hela produktionsprocessen och att använda marknadens mest tekniskt avancerade kontrollutrustning utvecklas ständigt färdigheten.

Aluminium, Magnesium, Zink

Vi producerar i aluminium, magnesium och zink. När det gäller aluminium jobbar vi med de flest förekommande gjutlegeringar, men även med speciallegeringar där man uppnår höga hållfasthetsegenskaper.

Kvalitetskontroll

Kvalitet är vårt ledord och därför använder vi marknadens tekniskt mest avancerade kontroll-utrustning. För att kontrollera och säkerställa kvalitén på vår råvara använder vi spektroanalys-utrustning. Vi har också röntgenutrustning samt dragprovning. När det gäller ytterligare kontroll av komponenter använder vi den senaste mättekniken som finns tillgänglig.

Kvalitetspolicy

pdf
Svensk Tryckgjutning AB och alla medarbetare skall leverera produkter i rätt tid med noll fel, så att vi uppfyller förväntad kvalitet till nästa interna eller externa kund i kedjan fram till slutkund.
 • Vi arbetar målmedvetet och systematiskt med ständiga verksamhetsförbättringar inom kvalitetsområdet.
 • Våra förbättringsmål kommer ständigt att förnyas och förändras för att återspegla och tillmötesgå kundens förväntningar.
 • Vi prioriterar investeringar och kontinuerligt underhåll med målsättningen att alltid erbjuda våra kunder enkla lösningar med stabil och hög kvalitet
 • För att nå och ständigt förbättra vår kvalitetsvision känner alla medarbetare till vad kunden förväntar sig och förser kunden med produkter som motsvarar eller överstiger kundens förväntningar.
Referenser
STG har kunder inom en lång rad olika branscher. Bilindustrin är den klart dominerande.
Drygt 80 procent av produktionen används inom den sektorn. Främst handlar det om detaljer som ingår i bilarnas säkerhetsutrustning, exempelvis i bilbälten och krockkuddar.
Andra betydande kunder finns inom elektronik-, verkstads- och transportindustrin.
aktuellt/lediga tjänster

Vi är nu certifierade enligt IATF.

 

 

Lediga tjänster

För närvarande söker vi  inte nya tjänster, men söker kontinuerligt efter nya talanger.

Välkommen med din ansökan till Lotta Nilsson, personal, lotta.nilsson@stgab.se

Kontakt

Svensk Tryckgjutning AB

Spegelgatan 1
Box 5
598 21 Vimmerby
Tel. 0492-169 00
Fax. 0492-139 00
E-mail. info@stgab.se

Hitta hit