STG AB
passion för tryckgjutning
Genom hög investeringstakt har Svensk Tryckgjutning sedan länge etablerat en stark position på den europeiska marknaden.
Datorstyrd och högautomatiserad produktion har gjort oss till ett av de mest avancerade pressgjuterierna i Skandinavien.
Vi slår vakt om vårt kompetensområde för komplexa pressgjutna produkter baserade på en målmedveten produktutveckling.
Produkterna vi tillverkar finns nära dig i det moderna samhället genom leveranser av detaljer till bilar, elektronikutrustning, verkstadsförnödenheter och transportindustrin.

Framgångsrikt familjeföretag

Svensk Tryckgjutning grundades 1967 av Sven Hjelte. Allt sedan dess har målsättningen varit att prioritera kvalitet och nära, förtroendefullt samarbete med våra kunder. Tack vare skickliga medarbetare och hög teknisk nivå har vi kunnat svara upp mot marknadens ständigt ökande krav på kvalitet och leveranssäkerhet.

Stabilitet och långsiktighet är grundläggande värderingar för framgångsrikt familjeföretagande. För sonen Peter Hjelte är det självklara förutsättningar när företaget kontinuerligt utvecklas för att möta framtidens utmaningar

Ekonomi

STG har genomgående haft en stabil ekonomi vilket tryggar för att kunna anta stora projekt och utmaningar tillsammans med kund.

Framtid

Vår väletablerade position på den svenska och europeiska marknaden ska stärkas ytterligare. Detta åstadkommer vi genom en hög investeringstakt. Fler och större maskiner ger ökad kapacitet samtidigt som vi ska rekrytera fler ingenjörer för att slå vakt om det vi gör bäst: komplexa pressgjutna produkter baserade på en målmedveten produktutveckling.
Här ligger också en kontinuerlig satsning på datorstyrd och automatiserad produktion, en satsning som sedan länge gjort oss till ett av de mest avancerade pressgjuterierna i Skandinavien.

På så sätt motsvarar vi marknadens krav på högkvalitativa och kostnadseffektiva produkter.
Med omtanke om miljön
Förtroende förutsätter en långsiktigt hållbar utveckling. Balansen mellan ekonomisk utveckling, miljöförbättringar och kvalitet är idag en naturlig del av vår verksamhet. Ständiga förbättringar är vårt konkurrensmedel.

Miljöpolicy

Svensk Tryckgjutning AB:s målsättning är att tillverka aluminium- och magnesiumgjutgods av hög kvalitet, på ett konkurrensmässigt sätt, med en så begränsad miljöpåverkan som möjligt.
 • Vi arbetar målmedvetet och systematiskt med ständiga förbättringar inom miljöområdet.
 • Vi följer eller överträffar lagar och myndighetskrav. Miljöansvar och engagemang skall genomsyra all personal på alla nivåer genom utbildning, information och aktivt medverkande i miljöarbetet.
 • Miljöaspekter skall beaktas i förebyggande syfte vid vår produktion och vid utveckling av nya produkter och processer.
 • STG:s målsättning är:
  1. Att i möjligaste mån använda förnybara energikällor och förbruka så lite energi som möjligt.
   Att källsortera vårt avfall och att medvetet arbeta för återvinning i alla produktionsled.
   Att använda så lite och så väl miljöanpassade kemikalier som möjligt.
   Att genom investeringar minska utsläpp till luft för att skapa en så bra inomhusmiljö som möjligt för våra medarbetare.
 • STG ska i möjligaste mån försöka att minimera/optimera godstransporter till och från verksamheten.

Ladda ned certifikat

Produktion & kvalitet
För att skapa effektivitet i produktionsprocessen är vår ambition att arbeta nära våra kunder.
En öppen och förtroendefull dialog minimerar tiden från idé till färdig produkt. Att etablera tillit förutsätter att vi kan prestera ständiga förbättringar i vårt samarbete.
Kvalitet har därför blivit vårt honnörsord.
Med kontinuerlig kvalitetskontroll genom hela produktionsprocessen och att använda marknadens mest tekniskt avancerade kontrollutrustning utvecklas ständigt färdigheten.

Aluminium, Magnesium, Zink

Vi producerar i aluminium, magnesium och zink. När det gäller aluminium jobbar vi med de flest förekommande gjutlegeringar, men även med speciallegeringar där man uppnår höga hållfasthetsegenskaper.

Kvalitetskontroll

Kvalitet är vårt ledord och därför använder vi marknadens tekniskt mest avancerade kontroll-utrustning. För att kontrollera och säkerställa kvalitén på vår råvara använder vi spektroanalys-utrustning. Vi har också röntgenutrustning samt dragprovning. När det gäller ytterligare kontroll av komponenter använder vi den senaste mättekniken som finns tillgänglig.

Kvalitetspolicy

Svensk Tryckgjutning AB och alla medarbetare skall leverera produkter i rätt tid med noll fel, så att vi uppfyller förväntad kvalitet till nästa interna eller externa kund i kedjan fram till slutkund.
 • Vi arbetar målmedvetet och systematiskt med ständiga verksamhetsförbättringar inom kvalitetsområdet.
 • Våra förbättringsmål kommer ständigt att förnyas och förändras för att återspegla och tillmötesgå kundens förväntningar.
 • Vi prioriterar investeringar och kontinuerligt underhåll med målsättningen att alltid erbjuda våra kunder enkla lösningar med stabil och hög kvalitet
 • För att nå och ständigt förbättra vår kvalitetsvision känner alla medarbetare till vad kunden förväntar sig och förser kunden med produkter som motsvarar eller överstiger kundens förväntningar.
Referenser
STG har kunder inom en lång rad olika branscher. Bilindustrin är den klart dominerande.
Drygt 80 procent av produktionen används inom den sektorn. Främst handlar det om detaljer som ingår i bilarnas säkerhetsutrustning, exempelvis i bilbälten och krockkuddar.
Andra betydande kunder finns inom elektronik-, verkstads- och transportindustrin.
aktuellt/lediga tjänster

elmia_subcontractor2016

Besök oss på Elmia Subcontractor 8-11 november 2016, monter D03:28.

Lediga tjänster

Vi söker en person att i egen regi utbilda till gjuteritekniker.

I våra processer använder vi produktspecifika verktyg som beroende på artikel monteras i och ur maskiner av en gjuteritekniker. I många fall är det flertalet olika verktyg i olika maskiner som ska bytas för att man ska kunna starta produktionen av en produkt.

De verktyg som normal byts mellan olika artiklar är:

Gjutverktyg – Dessa byter man med hjälp av travers.

Skäggverktyg – Dessa byter man med hjälp av motviktstruck.

Robotgripdon – Dessa byter man manuellt.

Smörjrack – Dessa byter man manuellt.

Viss justering av robot och gjutmaskin ingår också i ett så kallat ”ställ” av maskinen.

 

Det tar lång tid att utbilda sig till gjuteritekniker då man måste lära sig varje produkt och dess olika egenskaper. I förlängningen väver vi in programmering av robotar, pressar och gjutmaskiner. Som gjuteritekniker har du ett nära samarbete med personal från kvalité och verktygsavdelningen samt efterbearbetning. En gjuteritekniker brinner för att optimera processer mot bättre kvalitét och lönsamhet och gillar problemlösning. Du kommer i förlängningen vara delaktig i diskussioner kring nya projekt och investeringar.

Arbetstiderna kommer till en början att vara 07.00 till 16.00 men i framtiden kan skiftarbete bli aktuellt.

Då du kommer att vara en viktig kugge för vår verksamhet så kan övertid förekomma i samband med extrainsatt produktion eller vid maskinproblem.

Meriterande kunskap/egenskap:

Truckkort

Traverskort

Liftutbildning

Kunskaper i att läsa el och hydraulikschema.

Tidigare erfarenhet av mekanisk problemlösning och automation.

Du har lätt för att lära och är inte rädd för att ta i när det behövs, du kommer vara en viktig kugge i vårt maskineri.

 

Vi ser gärna att du kommer från närområdet eller har för avsikt att flytta till närområdet.

Saknar du någon av ovanstående meriter, tveka inte att söka.

Har du rätt personlighet och andra kunskaper att bidra med så kan det som saknas läsas in i vår regi.

 

Kontakta Jimmi Adin (jimmi.adin@stgab.se) för mer info och kom med din ansökan till Lotta Nilsson (lotta.nilsson@stgab.se).

Kontakt

Svensk Tryckgjutning AB

Spegelgatan 1
Box 5
598 21 Vimmerby
Tel. 0492-169 00
Fax. 0492-139 00
E-mail. info@stgab.se

Kontaktpersoner

VD
Peter Hjelte
0492 169 11
peter.hjelte@stgab.se
Försäljning/marknad
John Nyman
0492 169 03
john.nyman@stgab.se
Kvalitet/miljö
Henrik Danestrand
0492 169 15
henrik.danestrand@stgab.se
Reception/order
Nina Kahn
0492 169 00
info@stgab.se
Planering
Lars Sjöstam
0492 169 09
lars.sjostam@stgab.se
Personal/ekonomi
Lotta Nilsson
0492 169 04
lotta.nilsson@stgab.se
Produktion
Jimmi Adin
0492 169 26
jimmi.adin@stgab.se
German Sales Office, Hamburg
Rudolf Nagel-Heyer
+49 (0)40 7923211
rudolf.nagel-heyer@t-online.de

Hitta hit

X

Kontakta oss

Svensk Tryckgjutning Spegelgatan 1
Box 5
598 21 Vimmerby

Tel. 0492 169 00
Fax. 0492 139 00
E-mail. info@stgab.se


...eller fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig
Namn
Företag
Epost
Telefonnummer

Meddelande